АЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ :

ЭНЭ БЛОГ УСТГАГДСАН БАЙНА : www.megavideo.comwww.suvdhan.miniih.comМинийх.ком